aa Antropoti sudjelovanje na godišnjoj konferenciji Jačanje integriteta i usklađenosti u poslovanju – Sukob interesa u organizaciji HGK ICC održanoj u Zagrebu 26.11.2018.godine. Cilj konferencije bio je podizanje svijesti o nužnosti jačanja kulture integriteta, transparentnosti i etike u poslovanju kao temelja korporativne odgovornosti, održivog razvoja i dobrog upravljanja, kao i promicanje samoregulacije u poslovanju, a predstavljene su i Smjernice ICC-ja o sukobu interesa u poduzećima.