aa Sedmi Međunarodni sajam turizma PLACE2GO održao se od 16. do 18. ožujka 2018. u Areni Zagreb na kojem je bio prisutan i Antropoti.