aa U Zagrebu 18. lipnja 2018. održan je Shanghai Tourism promotivni seminar uprave za turizam grada Shanghai-a na kojem je sudjelovao i Antropoti.