aa U Zagrebu 24. siječnja 2018. je održana završna radionica projekta serije edukacija Udruge nezavisnih putničkih agenata Hrvatske (UNPAH) s temom „Profiliranje destinacija i DMK proizvoda“, koja se provodi uz potporu Ministarstva turizma i podršku Hrvatske turističke zajednice. Završna je radionica održana u suorganizaciji i suradnjee s Turističkom zajednicom grada Zagreba.
Cilj projekta je pospješiti profiliranje visokokvalitetnih DMK proizvoda i destinacija za hibridne proizvode idealnih kombinacija zdravstvenog, poslovnog, kreativnog, kulturnog i kulinarskog turizma.