aa Udruga hrvatskih putničkih agencija (UHPA) je organizirala regionalni sastanak u Hotelu Panorama u Zagrebu.
Na dnevnom redu je bilo govora o UHPA-inim aktivnostima u 2016. godini, a nakon toga je uslijedila rasprava o programu rada u 2017. godini. UHPA je detaljnije predstavila svoje ključne aktivnosti i projekte, razvila diskusiju o aktualnim problemima.